top of page

(S) GENERATS

Facultat de Belles Arts UB

Barcelona

Perversions subtils: instal·lació finalista a (S)GENERATS 4, mostra col·lectiva a la Facultat de Belles Arts de la UB, Barcelona 
2009

bottom of page